Indeterminate Fish Bone- Vertebra

One (1) vertebra bone from an indeterminate fish species weighing 1.7 grams.

7 Hanover Square

Manhattan, 7 Hanover Square

View Site